Het Oudhollandse hoekje

Zeer oude hollandse liedjes en verdragsteksten

Meest van onderstaande liederen zijn historie- of geuzenliederen.
Een historielied is gedicht naar aanleiding van een opzienbarende of schokkende historische gebeurtenis.
Geuzenliederen zijn liederen die vanzelfsprekend gezongen werden door Geuzen.
Geuzen waren de strijders die ter land, Bosgeuzen, of ter water, Watergeuzen, de Spanjaarden bevochten tijdens de 80-jarige oorlog.
Geuzenliederen kunnen feitelijk ook als historieliederen beschouwd worden.

Oudhollandse liedjes 17e eeuw en eerder

Al uwe boos' aenslagen (1568) - onthoofding van Egmond, Hoorne e.a. te Brussel
Bede voor het Vaderland (1585)
De storm van Munster (1544) - De stad, na bezetting door de wederdopers in 1535, weer in handen van de bisschop
Een liedje van Koppelstok (1572) - de inname van Brielle door de watergeuzen
Fred'rick Hendrick van Nassau (1627) - de verovering van Grol
G'lijck den grootsten Rapsack (1574) - het ontzet van Leiden
Gelukkig Vaderland (1591)
Geuzenlied (1600) - Klaaglied van Albertus van Oostenrijk bij het verlies van de schans Andries
Historielied over Graaf Floris en Gerard van Velsen (circa 1300)
Laet sang en spel (1572) - inname van Den Briel
Matrozenlied (1672)
Maximilianus de Bossou (1573) - klaaglied van deze Spaanse admiraal na zijn gevangenneming
Merck toch hoe sterck (1622) - ontzet van Bergen op Zoom
Schoon Jonkvrouw (ca. 1603)
Stort tranen uyt! Schreydt luyde! (1584) - de moord op Willem de Zwijger
Waer dat men sich al keert of wend (1616)
Wilt heden nu treden (1597) - de overwinning van Prins Maurits op Spanje

Oud-Hollandse verdragsteksten

Plakkaat van Verlatinghe (1581) - de Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring
Pacificatie van Gent (1576)
Groot Privilege (1477) - door Maria van Bourgondië verleend aan de Staten-Generaal