Ovenstanden voor gas- en heteluchtovens
De temperatuur en baktijd kunnen nooit volkomen nauwkeurig beschreven worden.
Veel is afhankelijk van de hoeveelheid en temperatuur van het produkt, de temperatuur en materiaal van de
bakvorm en de temperatuur in de keuken.
Controleer het baksel circa 10 minuten voor het verstrijken van de baktijd.
Open en sluit de ovendeur voorzichtig om temperatuurwisselingen te vermijden.
Temperatuur

Lauw Warm
Matig Warm
Vrij Warm
Warm
Zeer Warm
Heet
Erg Heet
Zeer Heet
Gasoven °C

Stand 1 = 140
Stand 2 = 160
Stand 3 = 180
Stand 4 = 200
Stand 5 = 220
Stand 6 = 240
Stand 7 = 260
Stand 8 = 280
Heteluchtoven °C

circa 125
circa 140
circa 155
circa 170
circa 185
circa 205
circa 225
circa 240